Tisková zpráva - Zahrada Vysočiny

Tisková zpráva  - Zastavení světové - žirovnické

14.7. - 16. 7. 2018 se konala 55. mezinárodní výstava "Zahrada Vysočiny", kterou pořádal náš vzácný rytíř MUDr. Josef Kříž spolu se svými blízkými a spolupracovníky se ZO ČZS tradičně na Žirovnickém zámku a špejcharu, který doslova rozkvetl nádhernými aranžemi lilií a denivek ve všech komnatách.

Vzácné setkání ve Šlovicích

Zde se nám dostalo té cti, zúčastnit se a také skromně podílet na oslavě 100. výročí prvního mlýna na elektrický pohon v Rakousko-Uhersku, ve Slabcích na Berounce kde naše malá země velmi významně posunula světovou civilizaci v oblasti elektrifikace a také připomenout 10. výročí elektroskanzenu  osvíceného inženýra Petra Čecha.

Tisková zpráva  Hudební setkávání v Jindřichově Hradci a České Kanadě

Slavnostní koncert se konal v Kunžaku, perle České Kanady, který již dříve hostil naše rytíře sira Nicholase Wintona, Václava Větvičku, žil zde a více jak půl století pozoroval změny na slunci rytíř Ladislav Schmied, tentokrát za námi přijeli význační interpreti, houslista Václav Hudeček, cembalista Martin Hroch, který se také podělil o svůj vzácný nástroj s ozvučnou deskou z roku 1740 s malou Klárkou Čermákovou.

Světový koncert k 100. výročí vzniku samostatného Československého státu Historický Jindřichův Hradec, město pozitivní energie, se opět stalo dne 8.7. 2018 městem světové kultury, díky našim rytířům, kteří připravili setkání osobností – koncert nazvaný „Hezky klasicky česky“ a přizvali do kostela Sv. Jana Křtitele takové osobnosti jako operní pěvkyni Pavlínu Senič, členku Státní opery Praha, operního pěvce Martina Matouška, působícího v Národním divadle, Státní opeře a na zahraničních scénách a klavíristku Národního divadla Šárku Knížetovou, kteří v srdci Jindřichova Hradce započali své zahraniční turné.
Výstava v Koněpruských jeskyních

 Koněpruské jeskyně-výstava roku 2018

 Vernisáž výstavy IMAGINACE KONĚPRUSKÉ, objekty, sochy pozitivní energie Karla Huňka a Obrázky z lásky Jany Klárky Čermákové IV.B.

Setkání osobností v jeskyních započalo odbornou prohlídkou tohoto přírodního klenotu.

Pro slavnostní hudební zahájení výstavy v podzemí bylo zvoleno místo s nejlepší akustikou, kde zahrála J. K. Čermáková vlastní rozvernou písničku, kterou věnovala Koněpruským jeskyním.

Slavnostního zahájení výstavy, které se dostalo té cti, že autor mohl svá díla vytvořená pro Koněpruské jeskyně, instalovat v jedné z nejkrásnějších podzemních prostor, se ujal orientalista, historik, muzejník PhDr. Jiří Šíma.

Pro umocnění vzácného okamžiku zahrála J. K. Čermáková píseň Teče voda teče, jako skromnou připomínku 100. výročí vzniku Československa a také našich Pátečníků, kteří nemohli na setkání přijít.

Dále následoval křest knihy  Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub, kterého se ujal autor textu PhDr. Rostislav Fellner CSc., přírodovědec a orientalista, na prosbu Karla Huňka tento akt uskutečnil krůpějemi vody z krápníků. Další návrh, aby vznikla kniha s obdobnou tématikou, věnovaná zdejší přírodní lokalitě, se setkal s kladnou odezvou.

Pozornosti přítomných neušla také výstavka Obrázků z lásky -trilobitící, kašpaříci.

Setkání osobností se zúčastnila také renomovaná pedagožka Mgr. J.Fellnerová, vedoucí Správy CHKO Český kras RNDr. František Pojer, muzejník muzea J. Novotné Stanislav Poláček, nejbližší spolupracovník a spolutvůrce soch a objektů profesora Aleše Veselého, Jaroslav Zvelebil a další vzácní příznivci. Také menu našich legionářů, pletýnky a chléb se škvarky, přišlo zde pod "Zlatým koněm" k duhu.

Za poskytnutí vzácných výstavních prostor a následnou péči děkuji vedení Správy jeskyní České republiky a zaměstnancům areálu.

S dalšími prezentacemi artefaktů Karla Huňka se lze následně setkat na bájném Vyšehradu v Proboštském sále Vyšehradské kapituly, v Lidicích při příležitosti shromáždění u Památné lidické hrušně, v Muzeu TGM v Lánech na setkání Pátečníků, v Muzeu a galerii České Kanady, v Pelhřimově, Šlovickém elektroskanzenu nebo také na Kladně.

 

Karel Huněk

Další naše akce