Tisková zpráva - Anabáze rytířů Řádu duševních rytířů modré růže 2016

 Po setkání s Karlem IV. na hradě Křivoklát pokračovala cesta rytířů a členů Společnosti za pozitivní přístup k životu na bájný Vyšehrad nejen za našimi růžemi rytíře Josefa Havla, ale také na Naši vlast ředitelky Entente Florale ing. Kolmanové, která zde snesla modré z nebe nejen naší vlasti, ale také všem, kteří se vydali cestami proměn a na setkání srdcí, které proběhlo za odborného dohledu rytíře Prof. Jana Pirka. Svým dílem také přispěl rytíř Dr. Václav Větvička, který doprovázený cimbálovou muzikou Kunovjané spolu s paní ředitelkou a s námi sázel hrušeň z Moravy. Dále náš rytíř Prof. Václav Liška bděl nad průběhem tohoto slavnostního dne na Slavíně.
Další cesta vedla na pozvání UTB do Zlína. Zde se na setkání snoubilo vědecké pojetí kultury s filosofií vína.
Další kroky na Moravě vedly na koncert konaný na počest 50-ti letého trvání cimbálové muziky Burčáci.  K tomuto výročí vytvořil a věnoval Karel Huněk artefakt „Šest klikařů“.
Následovalo další pozvání na setkání s vynikajícím výtvarníkem Oldřichem Páleníčkem a to netradičně v pohostinné slévárně přesného lití u pana Ing. Dědka. Dále také do sklárny v Květné, kde vytvářeli sklo pro blížící se olympiádu.
Tento kruh se uzavírá návratem do České Kanady na Vlčický dvorec, kde proběhlo setkání profesorů: Doc. Antonína Blahy z UTB Zlín a akademického malíře Karla Pokorného a dalších. Při této příležitosti byla zahájena výstava soch a objektů Karla Huňka a obrázků z lásky Klárky Čermákové. Také expozice hutního skla ze zlikvidovaných skláren, do které tentokrát přispěli historik a spisovatel Jan Juna, starožitník Slavomír Primák, generál Ambrož ze Zlína, antikvariátník Jan Kubeš, kterým tímto děkujeme.
Dále jsme zamířili spolu s naším rytířem RNDr. Bohumilem Chocholou na nádherný folklórní festival do Kovářova.
Cesta pokračovala s poezií a vynikající poetickou kytarou našich rytířů Václava Fikrleho a Dr. Jana Paulíka na slovutný hrad Landštejn a následně do renesančních Slavonic, kde jejich vystoupení doplnila svou dětskou kytarou Jana Klárka Čermáková.
A protože poezie není nikdy dost, úprkem do Kladna na setkání osobností u příležitosti 90-tého výročí narození fenomenálního hudebníka Bory Kříže, kde naši rytíři Václav Firkle a Jan Paulík koncertovali spolu s Janou Koubkovou, Vítem Fialou a nestárnoucí Evou Pilarovou.
V Jindřichově Hradci v Husových sadech jsme zasadili světovou růži Nette Ingeborg u sochy mistra Jana Husa k jeho poctě a také na počest tvůrců těchto nádherných sadů.
Nádherné zastavení proběhlo na zámku v Žirovnici s rytířem Mudr. Josefem Křížem na (nejen) jeho výstavě lilií, jiřin, růží, gladiolů na Zahradě Vysočiny. Toto impozantní dílo nás okouzlilo svým jedinečným aranžmá a květinovou náplní celého zámku, který nemá v této zemi obdoby.
Další zastavení bylo na Grázlově stezce, která je lemována téměř billboardy popisujícími činy a kariéru loupežníka Grázla. Na této jsme objevili skromnou pamětní desku místního pana učitele Bohumila Vařílka, který byl za 2. Světové války zavražděn v koncentračním táboře Mauthausen. Tato se nachází v pěkně zušlechtěné obci Vratěnín. Zde se nám dostalo té cti, k 765. výročí starobylosti obce na počest a stálé připomínání Bohumila Vařílka, zasadit vlčickou památnou lípu. Tento akt doprovodila Jana Klárka Čermáková na kytaru a flétnu a také při této příležitosti se odehrál křest dílka Karla Huňka vytvořeného na počest Jana Nerudy Písně kosmické s mottem „Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů“. Další básně ztvárněné v objektech je možné shlédnout na královském hradě Křivoklát a na Vlčickém dvorci.
Další vzácné setkání – do České Kanady přijel koncertovat mistr houslí Václav Hudeček a výborný klavírista Lukáš Klánský. Spolu s vynikajícím violoncellistou Petrem Nouzovským jsme účinkujícím po koncertě předali pozdrav od královny cembala, rytířky Zuzany Růžičkové.
Zprávy z médií – „Po německém a následně ukrajinském hospodaření v kladenské Poldovcei“ píše tisk radostně: „Kladenské hutě na nohou. Kladenské Poldovky se ujal italský odborník v oblasti zpracování kovů zastupující zahraniční společnost sídlící na Kypru“.
Galerie Emila Fily v Peruci končí. Zámek, ve kterém se galerie nachází, převzala nová majitelka.
Pozvánka na konferenci- Nové peníze pro nový život, která se koná 10.9. 2016 od 9:30 ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1. Srdečně zve doc. Ing. Ilona Švihlíková a spol.
Růže Karla IV. na Křivoklátu má první poupě.

Ve Vlčicích dne 31.7. 2016

Karel Huněk
Společnost za pozitivní přístup k životu
http://www.os-vlcickydvorec.net

Pocta Karlu IV. na Křivoklátu - poděkování

Děkuji za důstojné připomenutí a poctu Karlu IV. panu kastelánovi Petru Slabému a rytířům Řádu duševních rytířů modré růže, e.solistce nejen opery Národního divadla Zoře Jehličkové, Jiřímu  Sládečkovi, prof.Václavu Liškovi, PhDr.Stanislavu Hošťálkovi, Dr.Janu Paulíkovi, Václavu Fikrlemu, Dr.Bohumilu Chocholovi, Dr.Stanislavu Peleškovi, Dr.Jiřímu Šímovi, Černuckému Jaroslavu s partnerkou, Kamarádům staré řeky, pěstitelům růží - rodině Havlů z Hlavňova a dalším.Další růže vzpomínek sázíme v Jindřichově Hradci a v Ledcích.


Karel Huněk

Na počest Karla IV. vysadili růži, císařovnu z Říma

Křivoklát – Vždy, když vykvete v nové vzpomínkové zahrádce při vstupu do hradu Křivoklátu, připomene sedmisté výročí narození Karla čtvrtého. Vzpomínkovou růži odrůdy Nette Ingeborg českého šlechtitele Josefa Havla v sobotu ve čtrnáct hodin zasadil člen Řádu duševních rytířů modré růže Bohumil Chochola z Nového Strašecí.

Pocta Karlu IV. a vernisáž výstavy plastik Karla Huňka

Připomínka významného výročí na Křivoklátě dne 14. května začne symbolicky ve 14.00 v malé zahrádce při vstupu do hradu, která bude touto událostí povýšena na zahrádku vzpomínkovou. Bude v ní do středu záhonu zasazena vzpomínková růže Nette Ingeborg (vítězka světové výstavy růží 1995 v Římě) českého šlechtitele Josefa Havla a počítá se s tím, že se budou kolem ní přisazovat další vzpomínkové růže za významné osobnosti. „Příští bude 10. září růže za špičkového kastelologa Tomáše Durdíka“.

Pozvánka na Rytířské setkání k poctě Karla IV., které se uskuteční 14.5.2016 ve 14 hodin na hradě Křivoklát.

Program ke stažení ZDE

Tisková zpráva pozitivní – 4.2.2016 – 18. akademické setkání osobností  na UTB ve Zlíně

Dne 4.2. 2016 se konalo na UTB ve Zlíně 18. akademické setkání osobností a to pod záštitou děkana fakulty technologické doc. Ing. Františka Buňka, PhD., proděkana doc. Ing. Romana Čermáka, PhD. a organizátorů - Námořnické unie, Formace V.S.Q, Společnosti pro šíření odkazu Albrechta z Valdštejna a Technologické fakulty UTB. Setkání na akademické půdě zahájil slavnostní pochod generálů s insigniemi. Zaplněnou aulu pozdravil děkan Dušan Bakoš. Dále předal slovo Karlu Huňkovi, který pozdravil přítomné jménem Společnosti za pozitivní přístup k životu a Řádu duševních rytířů modré růže, do rukou generála doc. Antonína Blahy předal své dílo artefakt Klikař - alegorii štěstí, vyjadřující zdejšího genia lhoci, tj. kámen mudrců, do kterého je vetknuta klika, dále jej zdobí unifikované, univerzální "švestky" unijního tvaru na vývrtkovitých výhoncích. Závěrem pozval přítomné na hrad Křivoklát, kde 14.5. Společnost za pozitivní přístup k životu pořádá Poctu Karlu IV.

Další naše akce